Geocon đang tạo ra một biểu tượng ở Canberra

Nhà phát triển bất động sản

Geocon

Đóng dự án Đóng đăng ký
Đang bán

Đang bán

Tom Stephens

Giám đốc bán hàng

Tom Stephens là một nhà đàm phán tự tin, cam kết xây dựng các mối quan hệ lâu dài và phấn đấu cho các kết quả đặc biệt.

Tom có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực của ngành bất động sản, dành 15 năm làm việc trong quản lý phát triển, tiếp thị dự án và bán hàng.

Ông có kiến thức vô song về thị trường bất động sản ACT và xây dựng các mối quan hệ lâu dài dẫn đến kết quả đặc biệt. Điều này đã cho anh ta khả năng phát triển, tiếp thị, quản trị và bán thành công các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều đơn vị của Geocon.

Là Giám đốc bán hàng và được cấp phép của nhóm bán hàng nội bộ của Geocon, Tom chịu trách nhiệm điều hành và quản lý nhóm và thúc đẩy cải tiến kinh doanh, hệ thống và quy trình, tuân thủ quy định, báo cáo và đào tạo, và phân tích dự báo và xu hướng của khách hàng và thị trường .