Geocon đang tạo ra một biểu tượng ở Canberra

Nhà phát triển bất động sản

Geocon

Đóng dự án Đóng đăng ký
Đang bán

Đang bán

Kiến trúc sư FENDER KATSALIDIS

Mỗi dự án Geocon được thực hiện do chuyên môn của các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi.

Được thành lập dựa trên triết lý đổi mới thông qua sự hợp tác, Fender Katsalidis nổi tiếng thế giới đã chứng tỏ không thể thiếu trong việc đưa những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng ta vào cuộc sống.

Một công ty thiết kế quốc tế đa ngành được trao giải thưởng cao, công việc xác định thể loại của Fender Katsalidis ảnh hưởng đến tư duy môi trường xây dựng trên toàn cầu.

Là chuyên gia trên nhiều không gian dân cư, văn hóa và khách sạn, họ đã tự đặt tên cho mình trong không gian 'tòa nhà cao tầng'. Một trong những dự án nổi tiếng (theo mọi nghĩa của thế giới) là khu vực NewActon nổi tiếng của Canberra.

Trong khi các tiêu chí khác trong danh mục đầu tư ấn tượng của họ bao gồm phòng trưng bày MONA mang tính biểu tượng ở Hobart.

Công việc tiên phong của Fender Katsalidis đáng chú ý không chỉ vì chất lượng thiết kế, mà còn là sự đóng góp công dân và chánh niệm kinh tế - một đặc điểm liên kết hoàn hảo với Geocon nhằm tạo ra các dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc nhằm thúc đẩy các cộng đồng năng động.