โครงการบ้านพักอาศัย Geocon

กำลังขาย

การสร้างแคนเบอร์ราสกายไลน์

ปิดโครงการ ปิดการลงทะเบียน
กำลังขาย

กำลังขาย

เมืองแคนเบอร์รา

สถานที่นัดพบ

Belconnen

สังคมชั้นสูง

WODEN

แกรนด์เซ็นทรัลทาวเวอร์

Tuggeranong

เซาท์

Belconnen

นักท่องเที่ยว

WRIGHT

อพาร์ทเมนท์ OBSERVATORY

Tuggeranong

ดู

โอคอนเนอร์

เชลซี

Crace

เมืองใหม่