โอกาสทางการค้าของ Geocon

ลงทุนซื้อหรือเช่าซื้อที่มีอยู่

ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเมืองทั้งหมดของแคนเบอร์รา

  • แคนเบอร์รา

    Metropol