โอกาสทางการค้าของ Geocon

ลงทุนซื้อหรือเช่าซื้อที่มีอยู่

ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเมืองทั้งหมดของแคนเบอร์รา

ปิดโครงการ ปิดการลงทะเบียน
กำลังขาย

กำลังขาย

โวเด็น

อาคารแกรนด์เซ็นทรัล

เมืองแคนเบอร์รา

Metropol

Braddon

เที่ยงคืน

Tuggeranong

เซาท์

Belconnen

นักท่องเที่ยว

Tuggeranong

ดู