พันธมิตร Geocon

การสร้างแคนเบอร์ราสกายไลน์

อาคาร Geocon แคนเบอร์รา