Geocon mencipta Canberra ikonik

Pemaju Hartanah

Geocon

Tutup Projek Tutup Daftar
Sekarang Jualan

Sekarang Jualan

Terma dan syarat laman web untuk insentif

1. Terma dan Syarat berikut dikenakan kepada pemberian Insentif kepada Pembeli kami.

2. Dari semasa ke semasa kami menawarkan Insentif kepada Pembeli kami. Tidak semua Insentif ditawarkan untuk semua Projek.

3. Dengan budi bicara mutlak kami, kami boleh:
(a) memilih Insentif yang ditawarkan untuk apa Projek;
(b) hadkan tempoh masa yang Insentif ditawarkan kepada Pembeli;
(c) menarik balik Insentif pada bila-bila masa.

4. Kami hanya perlu menyediakan Insentif jika Pembeli memasuki perjanjian tertulis yang berasingan dengan kami.

5. Tiada Insentif akan diberikan kepada Pembeli melainkan Pembeli tegas mematuhi peruntukan Kontrak untuk Dijual termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
(a) pembayaran deposit menurut Kontrak untuk Dijual; dan
(b) melengkapkan pembelian mereka pada atau sebelum tarikh siap sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak untuk Dijual.

6. Jika Insentif (atau sebahagian daripada Insentif) tidak tersedia untuk apa-apa sebab, kami berhak untuk menggantikan Insentif tersebut (atau sebahagian Insentif yang tidak tersedia) dengan insentif alternatif yang sama atau lebih besar, dalam budi bicara mutlak.

7. Kami berhak mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, tanpa memberi notis kepada anda.

8. Dalam Terma dan Syarat ini:
(a) Pembeli bermaksud pembeli yang memasuki Kontrak untuk Dijual dengan kami.
(b) Kontrak untuk Dijual bermakna kontrak untuk penjualan unit dalam Projek yang dimeterai antara Pembeli dan kami.
(c) Insentif bermaksud insentif yang boleh kami tawarkan kepada Pembeli atau pembeli berpotensi dari semasa ke semasa.
(d) Projek bermaksud projek pembangunan yang dipromosikan oleh kami.
(e) Kami dan kami bermaksud Geocon Group Pty Ltd ACN 165 918 356 dan entiti yang berkaitan seperti yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2001 (Cth).

9. Insentif ini hanya sah dan perlu dibayar sekiranya pembeli melengkapkan proses senarai semak 5 langkah Geocon untuk memastikan mereka siap secukupnya untuk menyelesaikan penempatan mereka tepat pada masanya. Proses 5 langkah akan dinasihatkan kepada pembeli 6-8 bulan yang membawa kepada penyelesaian dan akan termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) Mendapatkan pra-kelulusan kewangan
(b) Atau jika perkara di atas tidak berlaku, membenarkan seorang wakil kewangan Geocon menjalankan tugas ini bagi pihak pembeli
(c) Menghadiri salah satu petang maklumat awal Geocon
(d) Bacaan maklumat pra-penyelesaian Geocon

Terma dan Syarat Tawaran Jualan Grand Central Towers

Beli langsung melalui Jualan Geocon sahaja.
Pertukaran Kontrak mesti berlaku dalam tempoh 7 hari selepas pembayaran deposit awal.
Tidak boleh digunakan bersama dengan tawaran insentif Geocon lain.
Tidak berkenaan dengan pembelian FIRB (keperluan FIRB ialah deposit 10% dalam tempoh 30 hari pertukaran).
Pembeli mestilah menyediakan bukti pra-kelulusan pinjaman pada bila-bila masa munasabah diminta oleh Geocon.

Terma dan Syarat Standard Geocon