Tutup Projek Tutup Daftar
Sekarang Jualan

Sekarang Jualan

Mark Flint

Penasihat Am

Mark Flint adalah salah seorang penasihat undang-undang yang berpengalaman di Canberra dengan pengalaman lebih dari 25 tahun bekerja untuk beberapa pemilik harta komersil terkemuka dan pemaju ACT. Dia sangat akrab dengan bidang perancangan, pembangunan, pembinaan, pajakan komersial, dan harta intelektual.

Peranan bekasnya termasuk menjadi pendakwa raya Commonwealth yang mengkhusus dalam undang-undang cukai dan korporat, memegang jawatan rakan kongsi di Bradley Allen dan Meyer Vandenberg, dan penasihat undang-undang kepada All Homes Pty Ltd dari penubuhannya pada tahun 2000 hingga dijual kepada Fairfax Media pada tahun 2014.

Beliau membawa kemahiran dan kepakarannya sebagai pengamal swasta kepada isu-isu undang-undang yang dihadapi oleh Geocon, sebagai perniagaan tempatan yang pesat berkembang dan pesat dengan potensi besar untuk masyarakat Canberra dan secara nasional.

Mark lulus dari Universiti Nasional Australia dengan Ijazah Sarjana Muda Seni / Undang-undang (Kepujian), adalah Pengerusi AKTA Bab Majlis Undang-undang Insolvensi dan Pembinaan Semula Australia dan juga merupakan pengarang yang memberi sumbangan panjang kepada Prosedur Perdata Australian Capital Territory (LexisNexis ).