Newtown in Crace

Geocon ແລ້ວສົມບູນ

ຄຸນສົມບັດ Gungahlin

ປິດໂຄງການ ປິດລົງທະບຽນ
ຕອນນີ້ຂາຍ

ຕອນນີ້ຂາຍ

  • ໂຄງການປັດຈຸບັນ: Newtown
  • ໂຄງການຕໍ່ໄປ:  Observatory Living

ສະດວກ, ແບບແລະຄວາມງ່າຍດາຍ

ການພັດທະນາຂອງ Newtown ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດການຄ້າ Crace ທີ່ມີ Bar District, Club Lime, ກາເຟ Guru ແລະທັງຫມົດພາຍໃນຂັບລົດໄວໆໄປຕາມຖະຫນົນຕາມຖະຫນົນທີ່ງຽບສະຫງົບຂອງ Gungahlin ແລະ Belconnen. ການພັດທະນາ boutique ນີ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອອາພາດເມັນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງຫນຶ່ງໃນເຂດຊານເມືອງທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຂອງ Gungahlin.

ທີ່ຢູ່ຂອງໂຄງການ: ຖະຫນົນ Redruth & Hillcrest, Crace
ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ: 50 ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ມູນຄ່າໂຄງການ: $ 16 ລ້ານ
ວັນສໍາເລັດ: 2015
ຜູ້ຮ່ວມມື: Clarke Keller