Geocon ກໍາລັງສ້າງສັນ icon Canberra

Property Developer

Geocon

ໂຄງການທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະທັນສະ ໄໝ

 • ການປະຕິບັດ

  Wright

  ຫ້ອງແຖວ: 270
  ສູງ: 12 ມ
  ສຳ ເລັດ: ປີ 2015

 • ສັງຄົມສູງ

  Belconnen

  ຫ້ອງແຖວ: 542
  ຫ້ອງພັກໂຮງແຮມ: 152
  ພື້ນທີ່ການຄ້າ: 4500M2
  ສູງ: 100M & 113M
  ສຳ ເລັດ: ປີ 2020

DOWNLOADS

ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງທ່ານເພື່ອດາວໂຫລດ ເອກະສານນີ້

ຂອບໃຈສໍາລັບການສອບຖາມຂອງທ່ານ.
ສະມາຊິກຂອງທີມ Geocon ຈະຕິດຕໍ່ໄດ້ທັນທີ.