Geocon ກໍາລັງສ້າງສັນ icon Canberra

Property Developer

Geocon

ວຽກປັດຈຸບັນ

Date
Position
Description

WAREHOUSE MANAGER                                

ໂຮງຮຽນ Iconic ໂຮງແຮມ

ໂຮງຮຽນ Iconic Hotels Academy ແມ່ນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບພາຍໃນບ້ານທີ່ມີນະວັດຕະ ກຳ ທີ່ເປີດຕົວໂດຍໂຮງແຮມ Abode ໃນປີ 2014 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາພັດທະນາອາຊີບຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ.

ອ່ານ​ຕື່ມ

Graduate Program

ການລົງທຶນໃນທັກສະໃຫມ່ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ Geocon, ເຊິ່ງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະແນະນໍາແລະຊີ້ນໍາຜູ້ foreman ໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ຈັດການເວັບໄຊ, ວິສະວະກອນໂຄງການແລະຜູ້ຈັດການໂຄງການ.

ອ່ານ​ຕື່ມ