Ο Geocon δημιουργεί μια εικονική Καμπέρα

Κτηματομεσίτης

Geocon

Κλείσιμο Έργων Κλείσιμο Εγγραφή
Πωλούν τώρα

Πωλούν τώρα

Τρέχουσες εργασίες

Date
Job Title
Description

10 Ιανουαρίου 2020

Marketing Director

Διευθυντής μάρκετινγκ

Η ομάδα μάρκετινγκ αποτελεί δημιουργική λειτουργία του τμήματος Real Estate Services της Geocon και είναι υπεύθυνη για την εμπορία διαφόρων έργων Geocon και την παραγωγή οδηγών.


Διαβάστε περισσότερα

8 Ιανουαρίου 2020

Warehouse Manager

Διαχειριστής αποθήκης

Η Geocon αναζητά έμπειρο Warehouse Manager για άμεση λήψη, αποθήκευση και διανομή. Θα επιβλέπετε την αποδοτική παραλαβή, αποθήκευση, εξυπηρέτηση προστιθέμενης αξίας και αποστολή μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

06 Ιαν 2020

Payroll Officer

Υπεύθυνος μισθοδοσίας

Εργάζοντας σε μια συνεργατική και δυναμική ομάδα, ο υπεύθυνος μισθοδοσίας θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την προετοιμασία των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων μισθοδοσίας. Αυτή η θέση είναι μερικής απασχόλησης που προσφέρει ευέλικτες ώρες εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

11 Δεκεμβρίου 2020

Assistant Development Manager 

Βοηθός Διευθυντής Ανάπτυξης

Ως Βοηθός Διευθυντής Ανάπτυξης, θα είστε καθοδηγούμενοι και υποστηριζόμενους από τους Διευθυντές Ανάπτυξης Ανώτερης Ανάπτυξης για να αναπτύξετε κερδοφόρες εξελίξεις υψηλής ποιότητας από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό θα απαιτήσει συνεργασία με την εσωτερική κατασκευαστική ομάδα για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός, η βελτίωση της δομής και τα βέλτιστα αποτελέσματα οικοδόμησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και ανάπτυξη

Abode Academy

Το Abode Academy είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης που ξεκίνησε από το Abode Hotels το 2014 για να βοηθήσει τους υπαλλήλους μας να αναπτύξουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αποφοίτησης

Η επένδυση σε νέα ταλέντα είναι το κλειδί της συνεχιζόμενης επιτυχίας του Geocon και γι 'αυτό δεσμευόμαστε να καθοδηγούμε και να καθοδηγούμε τον μελλοντικό μας εργοδηγό, τους υπεύθυνους τοποθεσίας, τους μηχανικούς έργων και τους υπεύθυνους έργων μέσω του κορυφαίου μεταπτυχιακού μας προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα